Noticies

03/06/2021
L'ajuntament de la Torre de Fontaubella necessita: Dos vigilants per a la piscina. Les persones interessades poden enviar el currículum fins al dia 14 de juny a les 14:00 h a: aj.tfontaubella@altanet.org
12/03/2021
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en el marc del PAM 2018 per l'obra "Desglossat 1 Pavimentació i serveis al carrer la Plana" per import de 40.322,00 euros.
12/03/2021
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en el marc del PAM 2017 per l'obra "Desglossat 1 Pavimentació i serveis al carrer la Plana" per import de 69.968,00 euros.
08/01/2021
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en concepte d'arranjament excepcional de camins per import de 42.084,73 euros.
08/01/2021
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció per al consultori mèdic per import de 2.457,93 euros.
08/01/2021
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en concepte de gestió d'animals per import de 1.149,97 euros.
08/01/2021
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en concepte de prevenció d'incendis forestals per import de 7.141.65 euros.
08/01/2021
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en concepte d'interessos de préstec per import de 287,07 euros.
22/12/2020
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció pel programa de despeses corrent 2020 per import de 23.632,36 euros.
10/12/2020
La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció per al projecte de dinamització territorial de la Torre de Fontaubella per import de 37.989,22 euros.

Pàgines