Esmena de la llista d'admesos i exclosos plaça Auxiliar Administratiu temporal

14/03/2017

Esmena de la llista d'admesos i exclosos plaça Auxiliar Administratiu temporal

DECRET D’ALCALDIA 11/2017
ESMENA DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 10/2017. APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA
En la resolució 10/2017 d’ahir 13 de març de 2017, si han detectat unes dades que s’han d’esmenar.
En el primer punt on hi ha el llistat d’admesos d’exclosos hi hauria de dir:
Admesos: (3 últims números i lletra del DNI/NIE)
NIF
227Z
272W
607S
710P
067R
243Q
668L
942X
725G
271M
656C
791V
165T
992J
I en el punt 4, on hi consten les persones a convocar per fer la prova de català hi han de constar les següents persones:
1. 227Z
2. 243Q
3. 668L
4. 165T
La Torre de Fontaubella, 14 de març de 2017

L’alcalde
Jaume Rofes i Anglès