HORARI ASSISTÈNCIA SOCIAL

03/09/2018

HORARI ASSISTÈNCIA SOCIAL

Horari assistència social:

Dijous 15 de Novembre: de 10:00 a 12:00

Dijous 13 de Desembre: de 10 a 11:00