Subvenció Arranjament Excepcional de Camins

08/01/2021

Subvenció Arranjament Excepcional de Camins

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en concepte d'arranjament excepcional de camins per import de 42.084,73 euros.