Subvenció de la Diputació de Tarragona per al manteniment de l'aigua potable

27/12/2016

Subvenció de la Diputació de Tarragona per al manteniment de l'aigua potable

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 15 de juliol de 2016 i basant-se en la convocatòria de subvencions per a  "Actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2016" va concedir a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció de  4.402,36 € en concepte d'inversió i 1.795,15 € en concepte de manteniment.
Les actuacions que s'han realitzat amb aquesta aportació han estat la neteja del dipòsit d'aigua, la compra d'un clorador automàtic, les analítiques d'aigua potable, i la compra de productes pel tractament de l'aigua.