Subvenció Interessos de Préstec

08/01/2021

Subvenció Interessos de Préstec

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en concepte d'interessos de préstec per import de 287,07 euros.