Subvenció PAM 2018 Pavimentació i serveis al carrer la Plana

12/03/2021

Subvenció PAM 2018 Pavimentació i serveis al carrer la Plana

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en el marc del PAM 2018 per l'obra "Desglossat 1 Pavimentació i serveis al carrer la Plana" per import de 40.322,00 euros.