Subvenció pel sosteniment de secretaria-intervenció

27/08/2018

Subvenció pel sosteniment de secretaria-intervenció

La diputació de Tarragona ha otorgat 10.000€ en concepte de subvenció pel sosteniment de secretaria-intervenció.