Associació de Veïns i Amics de la Torre de Fontaubella

L’any 1984 es va fundar l’Associació de Veïns i Amics de La Torre de Fontaubella.


En aquella època, un grup de matrimonis joves, amb fills petits, van constatar la necessitat de donar un impuls a la vida social del poble i de promoure el poder disposar de més equipaments i d’una manera molt especial els adreçats als infants i als joves. 


La iniciativa va ser molt ben acollida pels veïns del poble i per totes aquelles persones que sense viure a la Torre hi estaven vinculades per raons de descendència, amistat o d’altres. La immensa majoria de les persones que tenien algun vincle amb La Torre es van donar d’alta com a socis i van aportar el seu suport econòmic i moral al projecte. 


Es van aprovar uns estatuts i a partir d’aquell moment l’Associació va anant assumint de manera gradual l’organització de les Festes Majors, i d’altres esdeveniments socials, culturals i populars. Primer va ser una paella popular els dilluns de pasqua, desprès una calçotada als voltants del mes de març, la revetlla de Sant Joan, el sopar de la Nit de Cap d’any, excursions, etc. 


A través d’aquests mes de 20 anys de funcionament, el paper de l’Associació s’ha consolidat i avui es un referent en la vida del nostre poble. 


La Junta actual està formada per: 


President:Angelina Turón Mas

Secretari: Isabel Escoda Sabaté
Tresorer: Joan Rofes Nomen

Vocals: 

Josep Amaro Cubells

Bautista Sancho Rofes
José Lupión Vilches

Telèfon de contacte: 977 831 849


LA HISTÒRIA 


El local social de l’Associació de Veïns es al C/. Major, nº 5 al costat de l’Ajuntament i davant de l’església. Aquest local es conegut com “El Cafè” i es el lloc de trobada i centre de la vida social de la gent de La Torre, ja sigui per fer un cafè, per veure els partits del Barça, per jugar a la “botifarra” o pel sopar de Cap d’any. 


Es un edifici que data de l’any 1783 i que va ser adquirit l’any 1917 per la gent del poble com a local social de la “Sociedad Cooperativa Obrera de Agricultores” fundada l’any 1914. Aquesta Sociedad Cooperativa es un exemple de l’esperit de cooperativisme i voluntat d’unir esforços que han caracteritzat sempre al poble català i que de manera molt especial es manifesta als pobles petits i amb escassos recursos, en que la necessitat ha estimulat des de sempre el sentiment d’ajuda mútua. Els estatuts, presentats a registre davant del Govern Civil de la província de Tarragona, el 18 d’abril de 1914, expressen la voluntat de la societat de facilitar l’accés a productes de consum, llavors, adobs, etc. així com crear una línea de crèdit agrícola al servei dels associats. Figuraven també entre els fins de la Societat el facilitar la instrucció als seus socis i fills menors de 14 anys. 


Sobre aquest últim apartat, ens pot donar idea de la forma de vida i la voluntat de superació dels nostres avantpassats, la reproducció dels articles del Capítol setè, dedicat a la instrucció, dels referits Estatuts. 


Diuen aquests articles: 


Art. 40. “Cuando lo permitan los fondos de la Sociedad y lo menos durante las veladas de invierno, se abriran las clases nocturnas para la enseñanza de lectura, escritura y cuatro reglas de aritmética, completando la enseñanza elemental si se encontrase profesor titular.” 


Art. 41. “La enseñanza primaria la darán los vocales de la Junta de Govierno por turno semanal y auxiliados de otros socios que voluntariamente se presenten, no debiendo exceder la clase de hora y media. Si pudiera darse la elemental con profesor titular, se habilitarà local exprofeso.” 


Art. 42. “La enseñanza será gratuíta, pagándose los alumnos el material de lectura y escritura.” 


Art. 43. “Tendrán derecho a concurrir los socios de número sean o no accionistas, y los gratuítos; y cada socio podrá enviar también un hijo menor de catorce años.” 


Art. 44. “Si esta Sociedad de agricultores adquiriese el mayor desarrollo y deseada prosperidad, se darà con toda amplitud enseñanza elemental redactándose entonces un Reglamento especial.” 


Actualment “el Cafè”, després d’una important remodelació feta l’any 1991-92 es una construcció de tres plantes. Representacions de teatre, ball i cinema, xerrades, conferencies, concerts, etc. es fan a la planta baixa. A la primera planta hi ha el Cafè que dona serveis de cafeteria i menjars casolans i la segona planta conté la Biblioteca i les oficines de l’associació de Veïns que, hereva de l’esperit de la “Sociedad Cooperativa Obrera de Agricultores”, gestiona el local i organitza, com hem, dit tot un seguit de Festes i activitats tradicionals i culturals.