Edictes

Modificacions POUM aprovació incial


link Prem AQUÍ 

 
Edicte relatiu a la línia electrica per l'antena de telecomunicacions


link Prem AQUÍ 

 
Edicte Pla Especial Línia Elèctrica Telecomunicacions


link Prem AQUÍ 

 
Modificacions POUM 2013 aprovació inicial


link Prem AQUÍ

Modificacions POUM 2015 aprovació inicial

linkPrem AQUÍ

 

Documents associats: