Noticies

27/07/2022
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’ajuntament, subvencions per la contractació d'actuacions de l’eCatàleg per la Festa Major del municipi per l'any 2022 i per import de 8.573 euros.
25/07/2022
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en cocepte de PAM 2022 per l'adquisició dels terrenys de la cova, per import de 6.131,03 euros.
22/07/2022
PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR DE LA TORRE DE FONTAUBELLA.
12/07/2022
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en cocepte de PAM 2021 per a l'adequació de finca per amaprcament municipal, per import de 54.487,44 euros.
07/06/2022
L'ajuntament de la Torre de Fontaubella necessita: Dos vigilants per a la piscina. Les persones interessades poden enviar el currículum fins al dia 15 de juny a les 14:00 h a: aj.tfontaubella@altanet.org
04/05/2022
PROJECTE DE MILLORA DE L’ENTORN DE LA COVA DE LA TORRE DE FONTAUBELLA
31/03/2022
L'Agrupació de Defensa Forestal de la Torre de Fontaubella, ha realitzat treballs de prevenció d'incendis forestals en vials de titularitat municipal, les actuacions han servit per l'obertura de franges de baixa càrrega de combustible als camins de Fontasaubelles i La Canal Fosca, amb una amplada...
31/03/2022
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en cocepte de Residus, per import de 1.062,86 euros.
31/03/2022
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en cocepte de Plans d'acció per l'energia sostenible i el clima, per import de 19.374 euros.
31/03/2022
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en cocepte de Prevenció d'Incendis Forestals, per import de 11.482,03 euros.

Pàgines