Noticies

03/09/2018
Horari assistència social: Dijous 15 de Novembre: de 10:00 a 12:00 Dijous 13 de Desembre: de 10 a 11:00
27/08/2018
La diputació de Tarragona ha otorgat 10.000€ en concepte de subvenció pel sosteniment de secretaria-intervenció.
25/06/2018
La Diputació de Tarragona ha atorgat la subvenció pel cosultori mèdic, per import de 877,68 euros a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella.
21/06/2018
La diputació de Tarragona ha otorgat la quantitat de 8.334,38 € a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella per la instal.lació d'un elevador per al local social.
21/06/2018
Ja teniu disponible el resultat del concurs realitzat a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella.
05/06/2018
Les proves i entrevistes seran el dia 20 de juny a les 9:00 hores. El tribunal estarà format per la Presidenta; la Sra. Carmina Cuenca Medina del SAM de la Diputació, el vocal; el Sr. Arturo González Benet, secretari del Consell Comarcal del Priorat i com a vocal; la Sra. Pilar López Alañà, tècnica...
04/05/2018 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit la quantitat de 5.135,95 euros per actualitzar els equips informàtics de l'Ajuntament.
20/04/2018 Actualitat
Procés de selecció de personal per l'Ajuntament de La Torra de Fontaubella. El termini finalitza el 23 d'abril a les 15:00h. Trobareu les bases de la convocatoria publicades al BOPT.
19/03/2018
La Diputació de Tarragona ha concedit el pagament de 514,12€ per la subvenció dels interessos generats per dos préstecs amb entitats bancaries. Anualitat 2017.

Pàgines