Noticies

13/03/2017
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 10/2017. APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA Assumpte: Selecció i borsa auxiliar administratiu interí 1. ANTECEDENTS 1.1 Per Resolució de l’Alcaldia núm. 6/2017, de data 2 de març de 2017, es...
02/03/2017
BASES PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL JORNADA SENCERA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU DE L'AJUNTAMENT DE LA TORRE DE FONTAUBELLAI FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL. Base 1a. Objecte de la convocatòria La contractació, en règim laboral temporal per acumulació de tasques i circumstàncies del servei, d’...
02/03/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 22 de juliol de 2016 i basant-se en la convocatòria de subvencions per a "Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural" va concedir a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una...
19/01/2017
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció de 18.000,00 € per finançar les despeses corrents de l'Ajuntament (electricitat, gas, material d'oficina...) Aquesta subvenció s'inclou dins el PAM (Pla d'Acció Muncipal) de la Diputació.
11/01/2017
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Torre de Fontaubella una subvenció de 445,71 € per finançar els interessos dels préstecs concertats
11/01/2017
La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció de 4.795,17 € destinada a inversions en Cultura. Aquesta subvenció ha servit per adequar els trulls de la Sala Polivalent del Sindicat i substituir les finestres del primer pis de "l'Hogar Rural"
27/12/2016
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 15 de juliol de 2016 i basant-se en la convocatòria de subvencions per a "Actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2016" va concedir a l'Ajuntament de La...
05/04/2016
El passat dia 30 de març va posarse en marxa finalment la nova depuradora ubicada a la partida del Forn Teuler. Aquesta depuradora ha estat construida per l'ACA amb l'ajut de fons europeus i està preparada per depurar les aigues residuals domèstiques.La gestió de la mateixa ha estat encarregada a...
17/03/2016
S'ha finalitzat la construcció de la nova estació de transferència situada a la carretera de Marçà a l'entrada del camí de l'Avenc. En aquest lloc s'hi ubicaran properament els contenidors de voluminosos i de la runa de la construcció. Per tal de tenir un control dels abocaments i evitar-ne d'...
14/03/2016
Finançament de les despeses derivades del Consultori Mèdic Local

Pàgines