Noticies

12/02/2016
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 19 de juny de 2015 va concedir a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció de 1.382,73 € per despeses de manteniment (control de la qualitat de l’aigua)...
21/01/2016 Actualitat
"PLA ESPECIAL D'INVERSIONS SOSTENIBLES 2014" (PEIS)
27/11/2015
S'han iniciat les obres de renovació de l'enllumenat públic en la seva última fase. En aquesta actuació es contempla la substitució de totes les faroles que queden amb el sistema de vapor de mercuri. S'instal·laran nous peus i nous braços amb una estetica mes adient a l'entorn rural i amb el...
25/11/2015
La Diputació de Tarragona, dins el Pla Especial d'Inversions Municipals 2015 (PEIM), ha concedit a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció de 6.473,05 € que s'ha destinat a l'obra "Pavimentació d'un tram del camí del Pigall per accedir al dipòsit d'aigua i de gas de La Torre de...

Pàgines