Noticies

15/03/2017
SELECCIÓ CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL JORNADA SENCERA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU (CATEGORIA PROFESSIONAL LABORAL(C2) AJUNTAMENT DE LA TORRE DE FONTAUBELLA I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL . RESULTATS DE LA SELECCIÓ : NIF Valoració entrevista Valoració mèrits al·legats Total puntuació 992J 2.5 3.80 6.3...
14/03/2017
DECRET D’ALCALDIA 11/2017 ESMENA DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 10/2017. APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA En la resolució 10/2017 d’ahir 13 de març de 2017, si han detectat unes dades que s’han d’esmenar. En el...
14/03/2017
L'Ajuntament necessita cobrir amb caràcter d'urgència i per tres mesos (fins a la convocatòria de la plaça) la plaça de peó de serveis.
13/03/2017
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 10/2017. APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA Assumpte: Selecció i borsa auxiliar administratiu interí 1. ANTECEDENTS 1.1 Per Resolució de l’Alcaldia núm. 6/2017, de data 2 de març de 2017, es...
02/03/2017
BASES PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL JORNADA SENCERA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU DE L'AJUNTAMENT DE LA TORRE DE FONTAUBELLAI FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL. Base 1a. Objecte de la convocatòria La contractació, en règim laboral temporal per acumulació de tasques i circumstàncies del servei, d’...
02/03/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 22 de juliol de 2016 i basant-se en la convocatòria de subvencions per a "Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural" va concedir a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una...
19/01/2017
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció de 18.000,00 € per finançar les despeses corrents de l'Ajuntament (electricitat, gas, material d'oficina...) Aquesta subvenció s'inclou dins el PAM (Pla d'Acció Muncipal) de la Diputació.
11/01/2017
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Torre de Fontaubella una subvenció de 445,71 € per finançar els interessos dels préstecs concertats
11/01/2017
La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció de 4.795,17 € destinada a inversions en Cultura. Aquesta subvenció ha servit per adequar els trulls de la Sala Polivalent del Sindicat i substituir les finestres del primer pis de "l'Hogar Rural"
27/12/2016
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 15 de juliol de 2016 i basant-se en la convocatòria de subvencions per a "Actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2016" va concedir a l'Ajuntament de La...

Pàgines