Noticies

04/05/2018 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit la quantitat de 5.135,95 euros per actualitzar els equips informàtics de l'Ajuntament.
20/04/2018 Actualitat
Procés de selecció de personal per l'Ajuntament de La Torra de Fontaubella. El termini finalitza el 23 d'abril a les 15:00h. Trobareu les bases de la convocatoria publicades al BOPT.
19/03/2018
La Diputació de Tarragona ha concedit el pagament de 514,12€ per la subvenció dels interessos generats per dos préstecs amb entitats bancaries. Anualitat 2017.
26/02/2018 Actualitat
Consulta pública
16/01/2018
La Diputació de Tarragona ha concedit a La Torre de Fontaubella una subvenció per reconstruir una part del mur de la piscina municipal. Anualitat 2017. Import: 11.490,40€
12/01/2018 Actualitat
La diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de La Torre de Fontaubella la subvenció PAM 2017 corresponent al manteniment de les despeses corrents d'aquest ens. L'import és de 15.000€.
14/12/2017
La Diputació de Tarragona a concedit una subvenció per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella de 2365,02€. Aquest import es s'utilitzarà per instal.lar un automatisme de clor per l'aigüa potable mitjançant una bomba.
14/12/2017
La Diputació de Tarragona a concedit a l'ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció per els quipaments culturals de 4485,50€. L'actuació que s'ha realitzat amb aquesta aportació ha estat la substitució de finestres i adquisició de mobiliari adient per l'edifici de l'Hogar.
12/12/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 3 de Novembre de 2017 i basant-se en la convocatòria de subvencions per a "actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a les zones de bany (platges i piscines) " va concedir a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una...

Pàgines