Subvenció Prevenció d'Incendis Forestals,

31/03/2022

Subvenció Prevenció d'Incendis Forestals,

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en cocepte de Prevenció d'Incendis Forestals, per import de 11.482,03 euros.