Normativa municipal

NORMATIVA | MEMÒRIA
2007: Rectificació d'errades materials del Pla d'ordenació urbanística municipal 2009: Modificació puntual del POUM PAU 2 (Plana de Cal Jan) 2012: Modificació puntual núm. 4 del POUM referent a les construccions auxiliars 2012.1: Modificació puntual núm. 3 del POUM que fa esment a la ...
Subscriure a