Subvencions

  • PAM 2019 Inversió: Millores a l’edifici del Casal: 6.675,29 euros

 

  • PAM 2019: Programa de despeses corrents: 14.547,71 euros

 

  • PAM 2019: Programa de Secretaria Intervenció: 5.000,00 euros

 

  • Inversió equipaments municipals: Millora sala polivalent 5.000,00 euros

 

  • Activitats culturals: 446,67 euros

 

  • Subvenció socorrisme piscina municipal:   4.525,46 euros