Subvenció PAM 2022

25/07/2022

Subvenció PAM 2022

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en cocepte de PAM 2022 per l'adquisició dels terrenys de la cova, per import de 6.131,03 euros.