Noticies

05/04/2016
El passat dia 30 de març va posarse en marxa finalment la nova depuradora ubicada a la partida del Forn Teuler. Aquesta depuradora ha estat construida per l'ACA amb l'ajut de fons europeus i està preparada per depurar les aigues residuals domèstiques.La gestió de la mateixa ha estat encarregada a...
17/03/2016
S'ha finalitzat la construcció de la nova estació de transferència situada a la carretera de Marçà a l'entrada del camí de l'Avenc. En aquest lloc s'hi ubicaran properament els contenidors de voluminosos i de la runa de la construcció. Per tal de tenir un control dels abocaments i evitar-ne d'...
14/03/2016
Finançament de les despeses derivades del Consultori Mèdic Local
12/02/2016
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 19 de juny de 2015 va concedir a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció de 1.382,73 € per despeses de manteniment (control de la qualitat de l’aigua)...
21/01/2016 Actualitat
"PLA ESPECIAL D'INVERSIONS SOSTENIBLES 2014" (PEIS)
27/11/2015
S'han iniciat les obres de renovació de l'enllumenat públic en la seva última fase. En aquesta actuació es contempla la substitució de totes les faroles que queden amb el sistema de vapor de mercuri. S'instal·laran nous peus i nous braços amb una estetica mes adient a l'entorn rural i amb el...
25/11/2015
La Diputació de Tarragona, dins el Pla Especial d'Inversions Municipals 2015 (PEIM), ha concedit a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció de 6.473,05 € que s'ha destinat a l'obra "Pavimentació d'un tram del camí del Pigall per accedir al dipòsit d'aigua i de gas de La Torre de...

Pàgines