Subvenció Control d'Aigua Potable

09/11/2020

Subvenció Control d'Aigua Potable

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en concepte de control d'aigua potable per import de 2.016,70 euros.