Subvenció Salut Pública

29/10/2020

Subvenció Salut Pública

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en concepte de salut pública per import de 7.101,40 euros.