Subvenció adequació de finca per aparcament municipal

12/07/2022

Subvenció adequació de finca per aparcament municipal

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament, una subvenció en cocepte de PAM 2021 per a l'adequació de finca per amaprcament municipal, per import de 54.487,44 euros.