Noticies

11/03/2019
Per Resolució d'Alcaldia número 21-2019, de data 04-03-2019, s’aprovà definitivament el Projecte d'Urbanització d’obres que afecta l'àmbit d'actuació del carrer de la Plana de la Torre de Fontaubella per portar a la pràctica les determinacions del PAU número 2 (Plana del Cal Jan), la qual cosa es...
16/01/2019
Per Resolució d'Alcaldia número 1-2019, de data 04-01-2019, es va aprovar inicialment el projecte d’obre s d’urbanització “Desglossat 1 – pavimentació i serveis al carrer de la Plana”, del qual s’adjunta exemplar en aquesta inserció. Podeu descarregar-lo en aquest link: https://mega.nz/#!40thnK4a!...
14/01/2019
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per import de 504,47 € pel consultori mèdic, anualitat 2018.
07/01/2019
La Diputació de Tarragona ha otorgat 10.000€ per al programa de sosteniment de secretaria-intervenció PAM 2018.
24/12/2018
La Diputació de Tarragona ha otorgat 512,74 € per als interessos de prèstec.
02/10/2018
La Diputació de Tarragona ha otorgat 3.469,51€ pel manteniment d'aigua de consum humà.
02/10/2018
La Diputació de Tarragona ha otorgat 5.000€ per a la construcció de lavabos a l'edifici sociocultural.
02/10/2018
La Diputació de Tarragona ha otorgat 15.000€ pel programa de despeses corrents.
02/10/2018
La Diputació de Tarragona ha otorgat 10.000€ pel programa de sosteniment de secretaria-intervenció.
24/09/2018
La Diputació de Tarragona ha otorgat 6.197,08€ per el servei de socorrisme a la piscina municipal.

Pàgines