Subvenció Projectes i Activitats Culturals Singulars

17/11/2021

Subvenció Projectes i Activitats Culturals Singulars

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’ajuntament, una subvenció en concepe de Projectes i Activitats Culturals Singulars per import de 13.830,20 euros.