ANUNCI CONSULTA PÚBLICA

31/10/2017

ANUNCI CONSULTA PÚBLICA

Considerant necessari procedir a la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica amb la finalitat d’introduir al text una bonificació per als vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys .

Documents associats: