POSTA EN MARXA DE LA DEPURADORA

05/04/2016

POSTA EN MARXA DE LA DEPURADORA

El passat dia 30 de març va posarse en marxa finalment la nova depuradora ubicada a la partida del Forn Teuler. Aquesta depuradora ha estat construida per l'ACA amb l'ajut de fons europeus i està preparada per depurar les aigues residuals domèstiques.La gestió de la mateixa ha estat encarregada a una empresa privada que gestionarà també la resta de les de la Comarca que es vagin posant en funcionament aquests dies.

Amb el funcionament d'aquesta nova depuradora s'evitaran , sens dubte, les olors que, sobre tot a l'estiu, produien les aigues residuals que l'antiga instal·lació ja no podia gestionar.