Procediment d'adjudicació del contracte administratiu mixt de subministrament i manteniment d'una plataforma elevadora a l'edifici sociocultural per part de l'ajuntament de La Torre de Fontaubella

01/12/2017

Procediment d'adjudicació del contracte administratiu mixt de subministrament i manteniment d'una plataforma elevadora a l'edifici sociocultural per part de l'ajuntament de La Torre de Fontaubella

Adjudicació plataforma elevadora de l'edifici sociocultural.