Renovació enllumenat públic

27/11/2015

Renovació enllumenat públic

S'han iniciat les obres de renovació de l'enllumenat públic en la seva última fase. En aquesta actuació es contempla la substitució de totes les faroles que queden amb el sistema de vapor de mercuri. S'instal·laran nous peus i nous braços amb una estetica mes adient a l'entorn rural i amb el sistema d'halogenus metàlicus que redueix el consum a un terç de l'actual.

També es canviarà el sistema de les faroles amb làmpades de vapor de sodi pel d'halogenus metàlicus amb la finalitat de reduir el consum en la mateixa proporció que les de vapor de mercuri.

Aquesta obra està inclosa en l'actuació del PUOSC "Renovació i/o substitució de l'enllumenat a diverses zones per adaptar-lo a l'actual normativa de contaminació lluminosa i eficiència energètica" i compta amb un pressupost de 52.500,12 €.

El projecte contempla també la instal·lació de diversos punts de llum a l'Àrea de lleure alimentats, en aquest cas, per plaques solars.