EDICTE D' ACORD DEL PLE REFERENT A LA MODIFICACIÓ DEL POUM

07/06/2017 Actualitat

EDICTE D' ACORD DEL PLE REFERENT A LA MODIFICACIÓ DEL POUM

EDICTE D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’ ACORD DEL PLE

EDICTE

 

El Ple de l’ Ajuntament  de la Torre de Fontaubella, va aprovar inicialment en sessió de data 23/12/2016 les següents modificacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

 

                Modificació puntual 1: Consistent en la modificació puntual del article 101 del PAU 4.

                Modificació puntual 2: Consistent en la modificació puntual del article 99 del PAU 2.

Tanmateix a la sessió de data del 28/04/2017 es va aprovar inicialment la següent modificació del POUM.

                Modificació puntual referent al SUD 1 i SUD 2.