Subvenció activitats culturals 2019

16/01/2020 Actualitat

Subvenció activitats culturals 2019

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament una subvenció per activitats culturals, any 2019 per import de 446,67 €.