Subvenció interessos de préstec

09/12/2019 Actualitat

Subvenció interessos de préstec

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per import de 418,48 euros en concepte de interessos de préstec.