Assistenta Social

CALENDARI DE PERMANÈNCIES 3r TRIMESTRE DE 2017

TREBALLADORA SOCIAL: ISABEL AGUILÀ I PUJOL

                   

JULIOL : VACANCES

 

AGOST:  Dijous dia 10 de 10 a 12 

 

SETEMBRE : Dijous dia 14 de 10 a 12 h.