L'Ajuntament informa 16

L’AJUNTAMENT INFORMA-16

Seguint amb la línea establerta per aquesta publicació periòdica detallem tot seguit l’actualitat dels temes del municipi.

 

URBANISME I OBRES

 

PAISOS CATALANS I SANT ISIDRE

 Finalitzada l’obra de reposició de servis bàsics i pavimentació dels carrers Països Catalans i Sant Isidre s’ha efectuat també l’arranjament de l’era amb un nou paviment, la instal·lació d’una font i l’enjardina’t dels voltants. El conjunt d’aquestes dos obres ha tingut un cost total de  358.510,72 €.

RENTADORS

Actualment en execució l’obra de remodelació dels rentadors. S’ha adjudicat per un preu de 63.068,69 €.

El projecte contempla la remodelació de l’estructura, el canvi total de la teulada i el tancament de tots els espais oberts.

Aquest espai un cop remodelat tindrà la funcionalitat que en cada moment requereixin les circumstàncies.

L’actual situació de crisi financera que fa ja molts mesos que dura ha incidit sobre els terminis d’execució de les últimes obres, provocant un evident retard, tant en l’execució de les mateixes com en el seu finançament.  Tot i això les obres s’han executat dins dels terminis establerts i així mateix el seu pagament.

DEPURADORA

Aquesta obra està totalment acabada però hi falta portar-hi la llum elèctrica. Com ja hem comentat l’actual situació de crisi financera i molt especialment la de l’ACA, que es l’organisme encarregat de la seva construcció i posta en marxa, fa que aquest últim apartat de la construcció estigui momentàniament en suspens. Estem treballant per desencallar aquesta situació i esperem que finalment la instal·lació es pugui posar en funcionament.

ABOCADOR DE RUNES

Pel proper any 2013 es prevista la construcció de l’abocador de runes on també s’ubicarà la banyera de les andròmines, al camí de l’avenc, al costat de la carretera de Marçà.

 

SERVEIS SOCIALS

TV

Com ja hem comentat en diverses ocasions el nou repetidor de TV situat a la partida dels “Clots” està totalment instal·lat i ha estat també uns mesos en funcionament a través d’un grup electrogen.

Era previst que durant els mesos que ha estat en funcionament amb el grup electrogen s’efectués la instal·lació de la línea elèctrica que ha de permetre funcionar aquest repetidor de manera ininterrompuda i amb totes les seves funcions com son també les de la telefonia mòbil, ADSL, etc.

La negativa, però, d’un dels propietaris afectats a instal·lar en la seva propietat una de  les torres necessàries ha comportat una paralització d’aquest projecte i també que s’esgotés el termini pel funcionament del grup electrogen, i com a conseqüència aquesta instal·lació ha deixat de funcionar. Ara rebem el senyal de la TV a través del repetidor de Falset que també com ja hem comentat en altres ocasions no està instal·lat per enviar el senyal en la nostra direcció. Per tant el senyal que rebem es molt deficient i això fa que en determinats moments hi hagi algunes cadenes que no es poden veure o es veuen amb molta deficiència. Per altra banda continuem sense tenir cobertura de telefonia mòbil, i dels altres serveis de telecomunicacions que depenen d’aquesta instal·lació.

Aquesta situació perdurarà fins que puguem solucionar la portada de la llum al nou repetidor dels “Clots”.

REVISIONS DE GAS

Últimament s’han tornat a donar a la comarca alguns casos d’enganys amb el tema de les revisions del gas. A tal efecte recordem que les revisions de les instal·lacions del gas s’han de fer cada 5 anys.

No deixeu entrar a casa ningú que es presenti a fer la revisió de la instal·lació del gas si no el coneixeu.

Aquesta revisió la podeu contractar amb un instal·lador conegut i podeu demanar que us faci abans un pressupost.

S’ha de posar un adhesiu als aparells que s’han revisat per saber quan toca la propera revisió i guardeu el certificat que us ha de donar l’instal·lador que us ha fet aquesta revisió.

Recordeu, per altra banda, que s’han de respectar les dates de caducitat de les gomes que van des de la bombona de butà fins a l’aparell. Aquestes gomes s’han de canviar abans de la data de caducitat.

JOVENTUT

Aquest estiu s’han efectuat diverses activitats promogudes des de la regidoria de joventut, cultura i esports.

Podem destacar el campionat de Fúbol Sala, la trobada jove a Escornalbou i també el campionat de botifarra. Tanmateix s’ha col·laborat també amb l’organització de la sardinada popular i cantada d’havaneres el dia 10 de setembre.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT.

Com en ocasions anteriors s’ha coordinat amb l’ADF la realització de franges de protecció com la que s’ha fet a ambdós costats de la carretera de Marçà i actualment amb la que s’està efectuant al camí de les Castellanes. Aquestes franges son importants per prevenir i/o actuar amb més seguretat davant de possibles incendis forestals.

També i amb el mateix motiu de augmentar la seguretat es fa un manteniment periòdic de les franges al voltant del poble.

 

SANITAT

Des de fa un temps els departaments de Sanitat dels diferents països recomanen la instal·lació d’aparells desfibril·ladors en els espais públics a fi de facilitar la intervenció en el cas de que alguna persona sofreixi una parada cardíaca. Amb aquesta finalitat s’han instal·lat multitud d’aquest aparells en els camps d’esports, piscines i altres llocs de gran afluència de públic com aeroports, estacions de FFCC, etc.

Amb la voluntat de cobrir aquesta incidència en qualsevol punt del territori i que tota la població estigui coberta davant d’una situació de parada cardíaca , s’ha facilitat la instal·lació d’aparells desfibril·ladors en les petites poblacions rurals i a tal efecte aquests dies ha quedat instal·lat a la sala d’espera de la planta baixa de l’Ajuntament un aparell d’aquestes característiques.

Com sabeu l’Ajuntament està obert de dilluns a divendres de 8 a 15 hores. Fora d’aquests horaris i en dissabtes diumenges i festius, i en cas de necessitat,  us podeu dirigir a qualsevol membre de l’ ajuntament o a l’agutzil Sr. Dídac Rofes per tal d’obrir la dependència i facil·litar l’accés a l’aparell.

ANIMALS DOMÈSTICS

Per tal d’evitar la proliferació d’animals incontrolats, amb les molèsties que aquests puguin ocasionar, recordem que és obligatori que tots els animals domèstics estiguin registrats en el registre municipal d’animals de companyia. Per altra banda recordar també que no es permès alimentar animals que no siguin propis i no figurin en el registre corresponent.

NADAL

Properes ja les Festes Nadalenques volem aprofitar per desitjar-vos a tots els veïns un Bon Nadal i un venturós any 2013