L'ajuntament informa 6

Continuant en la línia d’informació sobre les diverses qüestions d’interès del poble detallem tot seguit els temes que afecten a cada regidoria.


URBANISME

CARRERS I OBRES 

Finalitzada la remodelació del carrer Lluís Companys, aquest any 2005 es portarà a terme la reposició de serveis bàsics al Camí de l’Argentera. En aquesta zona els serveis actuals són molt deficients i tampoc hi ha enllumenat públic pel que es previst instal•lar-hi els punts de llum necessaris. 

Per altra banda, actualment s’està portant a terme la primera fase de remodelació del sindicat que compren bàsicament l’enderroc de les parets i construccions interiors, (tina, magatzem, etc.), el sanejament tant interior com exterior de les parets de l’edifici, la pavimentació amb gres ceràmic del terra i la construcció d’uns lavabos. Confiem que a principis d’estiu aquesta primera fase estarà acabada.

També per aquest any 2005 es prevista la construcció d’una nova teulada a l’edifici de l’Hogar Rural, l’adequació del pati posterior i del seu accés i la obertura d’una porta a la façana lateral per tal de poder accedir a les plantes de forma directa.

 

 

PLAQUES CARRERS

Ja estan encarregades la resta de les plaques que falten per posar als carrers que no es van fer en la primera fase. 

Dintre de poc doncs, es posaran aquestes plaques així com també els números de les cases.

GOSSOS I GATS

Hem de recordar novament la obligatorietat que tenen els propietaris de gossos de portar-los lligats i de recollir els excrements que aquests animals puguin dipositar pels carrers. 

La higiene i netedat dels nostres carrers també formen part dels drets dels veïns, i tots estem obligats a respectar aquests elementals principis de convivència cívica. 

Aquest Ajuntament aplicarà amb rigor la normativa vigent al respecte si es continuen observant infraccions en aquest tema.


XARXA DE GAS PROPÀ

El passat dia 30 de desembre en una reunió convocada a l’efecte es va informar al poble de l’acord assolit amb l’empresa Repsol Gas per tal de posar en marxa el subministrament de gas propà canalitzat.

Detallem a continuació les principals dades sobre aquest tema

- Com sabeu en les actuacions que s’han fet últimament de remodelació de serveis bàsics als carrers, s’ha inclòs la instal•lació de la xarxa de gas propà i l’Ajuntament a assumit, a part de la instal•lació de la xarxa, la col•locació de les caixes de comptadors de cada vivenda.

- El cost que representa la caixa, la col•locació de la mateixa a la façana, els accessoris etc. es de 261,75 € .

- La quota d’alta de Repsol Gas es de 88,25 €

- El cost de donar-se d’alta per tant, a part de la instal•lació interior, es de 350 €.

- En base als acords assolits amb Repsol Gas i als ajuts obtinguts de l’administració, l’Ajuntament assumirà els costos de la caixa i de la quota d’alta de tots aquells veïns que es donin d’alta al servei abans del 30 d’abril del 2005. El cost serà per tant per l’usuari de 0 € per aquests conceptes i cada propietari haurà de fer- se càrrec només de la instal•lació interior de la seva vivenda.

- Les altes que es produeixin a partir del dia 1 de maig de 2005 hauran de satisfer la quota d’alta de 350 €. 

- L’entrada en funcionament del servei es preveu que sigui a finals del mes de març. 

- L’empresa Repsol Gas informarà personalment a tots els interessats sobre les condicions per donar-se d’alta al servei i farà, si el client ho demana, un pressupost per la instal•lació interior de la vivenda i del comptador i farà tots els tràmits administratius.

- Per contactar amb l’empresa Repsol Gas i concertar una visita podeu trucar al telèfon 977 55 31 64 i demanar per Charo.

Recordeu però, que per fer la instal•lació interior, podeu demanar pressupost i us la pot fer qualsevol instal•lador autoritzat.

FUITES D’AIGUA

Finalment s’han pogut localitzar totes les fuites que hi havia a la xarxa d’aigua i actualment el consum domèstic que tenim el podem cobrir pràcticament amb el caudal de les fonts. Confiem doncs, que en pocs dies la qualitat de l’aigua subministrada a través de la xarxa millorarà sensiblement. 


AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Durant els últims mesos, s’ha pavimentat un tram del camí dels horts i també s’han repassat amb moto-nivelladora la resta de camins del terme, excepte els que per qüestions puntuals no s’hi ha pogut accedir.

També i a través de plans d’ocupació s’està portant a terme la 3ª fase de l’àrea de lleure, que consta d’una neteja general de tota l’àrea, la construcció d’uns lavabos i unes escales i col•locació de tanques.

Tanmateix i a través d’un altre pla d’ocupació s’està fent una neteja de tota la zona de la Font de Sant Antoni i la Cova.

Durant el mes de febrer es previst plantar els arbres al carrer Lluís Companys així com planta ornamental als diversos jardins que no en tenen.


BARRANC DE LES CASTELLANES

L’ACA (Agencia Catalana d l’Aigua) ens ha aprovat la sol•licitud que se li va trametre per netejar la llera del barranc de les Castellanes, en el tram que passa per dins del poble. Confiem que els treballs de neteja es puguin realitzar en breu.

 

COTO DE CAÇA

Des de l’Ajuntament s’han iniciat els tràmits per constituir un Coto de caça municipal que permeti gestionar els recursos cinegètics de que disposem, i ho puguem fer directament des de el nostre municipi. Com sigui que es necessària l’autorització de tots els propietaris per tirar endavant aquesta iniciativa, s’ha tramés ja, un escrit a tots els afectats, sol•licitant la cessió de les finques corresponents perquè formin part d’aquesta àrea de caça de La Torre de Fontaubella.

Estem convençuts de que ningú voldrà deixar de col•laborar en aquesta iniciativa que ha de ser beneficiosa per tothom.

CREMA DE RAMA I PÀMPOLS

Volem recordar que els permisos per la crema de rama i altres restes vegetals, permeten fer foc només de dilluns a dissabte, fins a les 12 h. del migdia i per tant no es pot cremar a les tardes.

Correspon als Agents Rurals el control del compliment d’aquest horari i en tot cas, són ells, els que tenen la potestat de denuncia i sanció per la no complimentació dels horaris autoritzats.

CONTENIDORS BROSSA

Els costos de recollida de la brossa, han pujat molt últimament i es preveu que pujaran encara més durant aquest any 2005, costos que inevitablement han de recaure sobre els usuaris, que som tots. Per tant és molt important que tinguem la màxima cura en fer una selecció dels materials que són reciclables, ja que la recollida d’aquests no representa cap cost i tot el que pot anar aquests contenidors son kg. que no ens cal pagar.

Recordem com tenim actualment la recollida selectiva;

CONTENIDORS DE COLOR VERD TIPUS “IGLÚ”. Vidre

CONTENIDORS DE COLOR GROC TIPUS “IGLÚ”. Plàstics, Llaunes i Tetra Bricks.

CONTENIDORS DE COLOR BLAU . Paper i Cartró

CONTENIDORS DE COLOR VERD AMB TAPA SUPERIOR. Tota la resta de brossa que no es pugui tirar als contenidors de selectiva.

BANYERA GRAN PER ANDRÒMINES. Electrodomèstics, mobles, etc. Es molt important no tirar en aquesta banyera restes de construcció.

Les restes de construcció incloses bigues de fusta (queirats), portes, finestres etc. s’han de llençar al lloc habilitat a l’efecte, situat al Toll Negre.

 


SANITAT I SERVEIS SOCIALS

RECEPTES

Des de el passat mes de gener i fins a nou avís, les receptes es recolliran a la botiga tots els dijous fins a les 12 del migdia.

ANTENA TV

Com bé sabeu, la recepció del senyal de TV., en totes les cadenes, es molt deficient en el nostre municipi. El fet que agafem el senyal d’alguna de les cadenes des de el repetidor de Tortosa i el d’altres des de un rebot de la Mola, fa que encara que tot i que últimament s’han instal•lat nous aparells a l’antena, continuem tenint dificultats en rebre una bona senyal. També hem de valorar que tota la instal•lació de l’antena col•lectiva que reparteix el senyal pel poble ja té alguns anys i comença a estar obsoleta. Es per aquest motiu que en determinats moments en algunes zones del poble la recepció pot ser mes deficient que en altres.

A fi d’intentar tenir la millor recepció possible, relacionem a continuació els diversos canals pels quals es poden sintonitzar cada una de les cadenes.

 

CADENACANAL
TVE 121 i 23
TVE 226
TV329
CANAL 933
CANAL 3336
ANTENA 352
TELE-5 DIGITAL55
CANAL PLUS62
TELE-565

 

 

El Canal 9 que teòricament només emeteix pel País Valencià es encara més difícil aconseguir rebre una senyal amb condicions mínimament acceptables. El Canal 3-24 no està instal•lat encara al repetidor de Tortosa i per aquest motiu no el podem sintonitzar.

Per altra banda, s’han iniciat converses entre l’Ajuntament i la Secretaria de Telecomunicacions amb la voluntat de trobar una solució que ens podés aportar una millor recepció d’imatge. 

ADSL

Tanmateix, seguint amb el projecte iniciat l’estiu passat per dotar de banda ampla als nuclis rurals als quals la companyia telefònica no els dona aquest servei, els contactes mantinguts amb el Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació van adreçats també a que la implantació de ADSL es pugui fer el més aviat possible pels mitjans tècnics que s’estan estudiant (via ràdio o via satèl•lit).

BOTIGA MUNICIPAL

Amb la finalitat de donar un millor servei, s’ha iniciat la venda a la botiga d’alguns productes d’horta que fins ara no es tenien. Depenent de l’acceptació que aquests tinguin es miraria d’ampliar l’oferta en un futur.

CULTURA JOVENTUD I ESPORTS

Està ja molt avançat el Pla Local de Joventut, que contempla la previsió d’actuacions del municipi per aquesta legislatura en l’àmbit dels joves. Us animem a tos els joves que vulgueu aportar les vostres idees, suggerències, inquietuds, etc. a que us poseu en contacte amb l’Ajuntament per tal de recollir-les en la mesura que sigui possible.

 

PETITS APUNTS SOBRE LA HISTORIA DEL NOSTRE POBLE

A banda de la informació sobre temes d’actualitat creiem que també a tots ens agrada recordar o conèixer aquells fets que a través del temps han anat formant la historia de La Torre. Es per això que a partir d’aquest full informatiu ens proposem incloure una petita ressenya sobre temes diversos relacionats amb el nostre poble i la nostra gent, al mateix temps que us animem a que si sou coneixedors d’algun fet històric, anècdota o llegenda, encara que no estiguin documentats, (si disposeu de documentació, molt millor), ens el feu arribar a fi de poder-lo incloure en posteriors comunicacions.

Per aquesta primera vegada hem escollit el següent tema:

LA VELLA I LA NOVA ESGLESIA DE LA TORRE DE FONTAUBELLA.

Tots sabem que “Cal Pep”, al C/. Major nº 11, es una de les cases mes antigues del poble. Però pot ser que molts, sobre tot els més joves, no sàpiguen que aquí, en aquesta casa, va estar ubicada la primera església de la Torre.

No tenim dades de en quina data es va instal•lar aquí aquesta primera església, però si hem tingut accés al document que diversos veïns del nostre poble van signar davant el notari públic de Falset, Sr. Pere Olives i Marqués, el dia 30 de gener de 1804, per ratificar el compromís contret pels veïns de la Torre de Fontaubella, el 25 de maig de 1794, per edificar un nou temple parroquial.

Com es desprèn de la lectura d’aquest document, l’església s’els havia fet petita a part que no es trobava en bones condicions de tal manera que van decidir de fer-ne una de nova. Com que el document es prou explícit creiem que el millor es que en llegiu la
transcripció que tot seguit adjuntem amb una copia de la primera pàgina del document original.

1804, gener, 30. Falset.
Compromís contret el 25 de maig de 1794 pels veïns de la Torre de Fontaubella per edificar un nou temple parroquial.
Pere Olives i Marquès, notari públic de Falset.
Castellà 

 

“Sépase como nosotros Francisco Rofes, Francisco Xancho y Ferré, Joseph Escoda y Aragonés, Joseph Pelejá y Vaqué, Pedro Jayme Pelejá, Joseph Rofes y Pelejá, Pedro Jayme Xancho, Pedro Pelejá, Jayme Rofes, Joseph Rofes y Llabaria, Joseph Sabater, Juan Xancho y Sabater, Pedro Sancho y Sabater, Lorenzo Rofes, Joseph Cervera, Juan Pelejá, Vicente Rofes, Juan Xancho y Piñol, Francisco Escoda, Francisco Abelló, Juan Escoda, Juan Rofes y Llabaria, Juan Rofes y Pelejá, Miguel Rofes, Joseph Escoda Felip, Jacinto Besora e Isidro Saló, todos vezinos labradores del lugar de la Torre de Fontaubella, arzobispado de Tarragona. Atendiendo a que la parroquial yglesia de este lugar no es suficiente para caber en ella sus vecinos, a más de estar aquella muy rota que en tiempo de lluvias no se puede estar en ella por las muchas goteras, lo que es digno de repararse, no sólo por lo que debemos a un Dios, si que también para aumentar la devoción. Hemos resuelto, todos unánimes y conformes movidos de la devoción y christiandad, el edificar y construir un nuevo templo y parroquial yglesia apta, idónea y suficiente para reparar los daños que de la actual se siguen y caber en ella sus feligreses y para su coste imponernos un derecho, respeto de no tener el común de este lugar emolumentos suficientes para ello. Y para que tenga efecto nuestro buen deseo, libre y espontáneamente, por nosotros que de uno en uno hemos dado el consentimiento al infrascrito escribano y por nuestros respective herederos y sucesores, prometemos los unos a los otros y los otros a los otros, respectivamente y al infrascrito escribano por todos aceptante que pagaremos hasta que estará concluida y del todo acabada dicha nueva parroquial yglesia que será a fabricar, un quinceno que voluntariamente nos imponemos de todos los frutos que pagarán diezmo y se cogen y cogerán en las tierras que tenemos en el término de este lugar y en el del lugar de Pradell. Y queremos que Pedro Jayme Xancho, Joseph Sabater y Juan Xancho y Sabater, vecinos de esta villa, tengan facultad despótica y poder absoluto, sin limitación, o la mayor parte de ellos para arrendar el referido derecho de quinseno en el público subhasto y al mayor postor y distribuir su producto a la mayor utilidad, beneficio y conveniencia de la obra de dicha nueva yglesia hacedera, a cuyo fin debe todo su producto convertirse y aplicarse y no para otros usos que no sean de la misma yglesia. Y así mismo podrán buscar maestros ympresarios para fabricar el dicho nuevo templo, hábiles y peritos, y conceder su construcción y edificio al que por menor cantidad la edificare, precediendo también para ello legítima subhastación que en semejantes casos se acostumbra, para lo qual les damos todo el poder que se requiere y es necesario, sin limitación. Y queremos también que el precio de dicho arriendo no pueda depositarse en manos de persona alguna, si que deberá entregarse a las personas que los referidos tres electos destinaren, quienes también cuydarán del edificio de dicha yglesia y que [el] impresario observe los pactos de la taba y planta de dicha yglesia, sin apartarse de ella sin con consentimiento de dichos electos. Lo que prometemos cumplir sin dilación ni escusa alguna y con refacción y enmienda de todos daños y costas y baxo la obligación de todos nuestros bienes presentes y futuros con renuncia de leyes y derechos necesaria y con juramento largamente. Así lo otorgamos en dicho lugar de la Torre de Fontaubella, a los veynte y cinco de mayo de mil setecientos noventa y quatro. Siendo testigos el reverendo Joseph Arbolí, presbítero y rector del lugar de Pradell, y Juan Benet, mancebo, labrador de la villa de Falset, en este lugar ambos hallados. Y los otorgantes (conocidos de mi el escribano de que y de haberles advertido la Real Pragmática de las Hipotecas y su declaración doy fee) no lo firmaron porque dixeron no saber, lo firmó a sus ruegos un testigo. Joseph Arbolí, presbítero, testigo. Ante mi Pedro Olives y Marqués, escribano.

 

 

Yo Pedro Olives y Marqués, escribano público de la villa de Falset, la precedente escritura, signo y firmo a los treynta de enero de mil ochocientos y quatro.

 

 

En testimonio de verdad.


Pedro Olives y Marqués, escribano”.

 

 

Volem agrair a l’Arxiu Comarcal del Priorat les facilitats que ens ha donat per la transcripció i reproducció d’aquest document

 

 

La Torre de Fontaubella, febrer de 2005.