L’Ajuntament informa 28

CASA DE LA VILA

L’AJUNTAMENT INFORMA 28

 

Amb aquest nou exemplar de l’Ajuntament Informa us fem arribar informació sobre els temes d’interès pel municipi més immediats i també, arribats com estem al final de la legislatura, un resum del que han estat aquests últims 4 anys en el funcionament de l’Ajuntament.

 

FIBRA ÒPTICA

La instal·lació de la fibra òptica al nostre municipi està ja en la seva fase final, un cop superats els entrebancs que van sorgir mesos enrere.

El cablejat per tots els carrers del poble ja està enllestit i també la connexió amb la central que ens ha de donar servei. Falta només ultimar els detalls tècnics de posta en funcionament de tot el sistema i un cop fetes aquestes comprovacions es podran ja iniciar les connexions als domicilis que ho sol·licitin a través de les caixes que estan ja instal·lades en diversos punts del poble.

Oportunament tant la companyia telefònica com també des de l’Ajuntament us informarem com donar-se d’alta al servei, les condicions d’instal·lació i de les diverses opcions que es poden escollir.

 

VISITA ALUMNES DEL PRIORAT

Dins del marc de l’activitat organitzada pels col·legis del Priorat, d’apropar els nens als pobles de la comarca, hi ha, com sabeu, la visita prevista pel dia 2 d’abril,  en la que un important nombre d’alumnes, al voltant de 200,  de totes les escoles del Priorat i també de La Serra d’Almos i Prades es previst que facin  a La Torre de Fontaubella.

En aquesta visita, els alumnes de 3r i 4rt de primària, acompanyats pels seus professors i també per uns 50 alumnes de secundaria dels instituts de Falset i de Cornudella, que actuaran de monitors, tindran la  ocasió de conèixer a fons el nostre poble i el seu entorn.

Es previst organitzar diversos  tallers en que els nens i nenes de la comarca podran aprofundir  en el coneixement de la geografia, la flora, la fauna i la historia de La Torre, contribuint d’aquesta manera a assolir l’objectiu de l’activitat i ampliant i intensificant les relacions entre  tots els habitants de la Comarca.

Ens satisfà molt que els professors de les escoles i dels instituts del Priorat hagin escollit La Torre de Fontaubella, per dur a terme aquesta activitat amb els seus alumnes. Estem plenament convençuts de que tots el veïns de La Torre  farem tot el que estigui al nostre abast perquè tant professors com alumnes es sentin com a casa, els facilitarem la seva tasca per conèixer a fons els nostre poble i en definitiva contribuirem a que s’enduguin una excel·lent imatge del nostre poble i dels seus veïns.

Moltes gràcies a tots per endavant, per la col·laboració que, no tenim cap dubte,  dispensareu a aquesta important i extraordinària visita dels nens i nenes del Priorat.

APP

Un apartat molt important de tot aquest programa ha estat l’elaboració, per part dels alumnes de l’assignatura de tecnologia de l’institut de Falset, de l’APP  de La Torre de Fontaubella.

L’APP es, de fet, un mapa virtual del nostre municipi. Entrant a aquesta aplicació des de el vostre mòbil trobareu un recorregut pels carrers de La Torre, amb menció dels llocs més interessants. També diversos recorreguts pel terme, com la ruta dels molins, la pujada a La Mola, el camí de l’obaga fins a la Font de Fontaubella, la visita a l’Avenc, etc.

La elaboració d’aquesta APP s’està ultimant aquests dies i oportunament us comunicarem com us la podeu carregar al vostre mòbil.

També un cop l’aplicació estigui en funcionament els professors i alumnes que l’han desenvolupada vindran a fer-ne la presentació (ja comunicarem la data i si serà  a la Sala del Cine o a la Sala del Sindicat) i tindrem per tant la oportunitat de preguntar-los-hi qualsevol dubte que tinguem sobre la mateixa i al mateix temps  agrair-los aquesta important tasca que de manera desinteressada han efectuat i que aporta pel nostre municipi una eina tant actual i tant vàlida per la imatge i la promoció de La Torre..

PARCS I JARDINS

Ja en el transcurs de l’any passat es va iniciar la pràctica de no utilitzar herbicides ni dins del casc urbà ni en la zona de l’Àrea de Lleure a fi de minimitzar el risc de la utilització d’aquests productes tant per les persones com pels animals domèstics.

Aquest any seguirem amb la mateixa tònica de no utilitzar herbicides i controlar la vegetació tant del casc urbà com de l’Àrea de Lleure només amb la desbrossadora.

 

LEGISLATURA 2015-2019

Estem arribant al final de la legislatura i es moment, per tant, de fer balanç del que han estat els últims 4 anys en la gestió del municipi.

Com be sabeu l’administració de l’Ajuntament te dos apartats principals. Per un costat hi ha el funcionament ordinari, que engloba les despeses necessàries per atendre al dia a dia del funcionament del municipi, tals com sous del personal i quotes de seguretat social,  enllumenat públic, manteniment de carrers, mobiliari urbà, recollida de brossa, cementiri,  manteniment de les diverses instal·lacions municipals, etc.

Per atendre les despeses d’aquest apartat es compta amb el que també son els ingressos ordinaris de l’Ajuntament, en els quals hi ha la contribució urbana i la rústica, l’impost sobre circulació de vehicles, les aportacions especifiques de la Diputació i de la Generalitat,  i les diverses taxes que es paguen pel funcionament dels serveis com aigua, clavegueram, cementiri, etc.

Aquest apartat del funcionament ordinari, dins del pressupost de l’Ajuntament, queda per un general  equilibrat entre ingressos i despeses. Això vol dir que un cop cobrats tots els impostos, taxes i aportacions dels ens supramunicipals que es reben específicament per aquesta finalitat i ateses totes les despeses mencionades, no queden diners sobrants per poder fer inversions en obra nova.

Per tant les inversions amb noves instal·lacions, siguin del tipus que siguin, depenen de les subvencions que rep l’ajuntament amb una finalitat concreta en cada cas.

Durant aquesta última legislatura i també l’anterior, va quedar suspesa  una de les fons de finançament més importants de que disposaven els ajuntaments per noves inversions. Era l’anomenat PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya). Això va comportar doncs, una notable reducció en les possibilitats d’inversió en nous projectes, per a tots els municipis de Catalunya.

La única font de finançament de que es disposa actualment per noves inversions es el PAM (Pla d’Acció Municipal) de la Diputació i alguna, molt puntual, de la Generalitat adreçada bàsicament a la prevenció d’incendis forestals.

Es en base doncs, al PAM  i a la prevenció d’incendis en les que s’ha pogut actuar durant aquests últims 4 anys i relacionem a continuació les principals actuacions dutes a terme.

AIGUA POTABLE

Manteniment de les instal·lacions de les

fonts de la Castellana i de la Coma Joana.

Instal·lacions de cloració, neteja dipòsit etc.                               12.710,62

 

EQUIPAMENTS CULTURALS

         Mobiliari, instal·lació ADSL a la biblioteca                                4.907,13

 

CONSULTORI MÈDIC                                                    

         Equipaments diversos                                                                     5.313,41

 

EQUIPAMENT OFICINES MUNICIPALS

          Renovació equips informàtics                                                     5.406,28

 

PISCINA MUNICIPAL

         Construcció mur contenció

         Construcció caseta equips elèctrics

         Instal·lació nous equips elèctrics i toma de

         terra perimetral

         Pèrgola terrassa piscina                                                                26.964,96

 

URBANISME

Renovació de serveis i nova pavimentació

al carrer Sant Antoni                                                                     79.698,45

Instal·lació marquesina parada Bus                                                6.268,00

 

CAMINS

         Arranjament camí Castellanes                                                       45.193,50

 

EQUIPAMENTS SOCIALS

Instal·lació ascensor al Cafè                                                            25.054,26

Construcció dels nous lavabos al Cafè                                          17.456,00

 

MANTENIMENT GENERAL

Instal·lacions municipals, carrers, edificis                                       9.608,29

 

TOTAL INVERSIONS DURANT LA LEGISLATURA                   238.580,90

 

CARRER DE LA PLANA

Per altra banda cal afegir la urbanització del carrer de

La Plana que s’ha d’executar de manera immediata i

que ja te el finançament consolidat                                               146.707,43

 

ALTRES INVERSIONS EN COL·LABORACIÓ A L’ADF

A través de la participació de l’Ajuntament en el Consorci de la Serra de Llaberia i amb la col·laboració dels seus tècnics, s’ha elaborat el projecte, tramitat la sol·licitud i obtingut la subvenció per l’arranjament del camí de la Coma Joana i la construcció de la bassa contra incendis d’aquesta partida.

S’han tramitat també des de l’Ajuntament els permisos pertinents amb els propietaris afectats.

 

La inversió total d’aquesta obra ha sigut de:                               29.990,84

 

Actualment, i també a través del Consorci de la Serra de Llaberia i de l’ADF, s’estan portant a terme accions de manteniment i millora a la bassa dels Clots i a la de Fontaubella.

 

AGRAÏMENT

Finalment, i com en ocasions anteriors, volem aprofitar aquesta comunicació per agrair a tothom la col·laboració i comprensió que hem rebut  de tots vosaltres al llarg d’aquests anys, les idees, iniciatives, suggerències i també queixes, que ens heu fet arribar.

Sens dubte hi deu haver hagut errors per la nostra part i també, com en ocasions anteriors,  volem demanar-vos disculpes per tot allò que no hem sabut detectar o valorar adequadament.

La col·laboració i  participació de tots els veïns es cabdal per tirar el poble endavant i us animem  a  que seguiu aportant aquesta col·laboració durant els propers anys, independentment de qui formi part de l’equip de govern del nostre Ajuntament. 

 

La Torre de Fontaubella, març de 2019