L'Ajuntament Informa 18

CASA DE LA VILA

L’AJUNTAMENT INFORMA 18

D’aquí a poques setmanes arribarem al final d’aquesta legislatura i es el moment de fer balanç del que han estat els darrers 4 anys en la gestió de l’Ajuntament.

Tot i que de manera periòdica anem comunicant les novetats que afecten al municipi a través dels diversos “Ajuntament Informa” ara es el moment de fer una valoració global de les actuacions dutes a terme durant aquests últims 4 anys,  i també de les previsions més immediates que compten ja amb el projecte i el finançament aprovats.

URBANISME I OBRES

Durant aquesta última legislatura s’ha continuat prioritzant les inversions en l’arranjament de carrers i reposició de serveis bàsics.

Les actuacions que s’han dut a terme han estat als carrers dels Països Catalans, Sant Isidre i Sindicat amb la renovació de tots els serveis bàsics, la instal·lació del gas, el soterrament de les línees de baixa tensió, enllumenat públic, telefonia i antena TV.  També s’ha efectuat l’arranjament de l’Era. La inversió efectuada en el conjunt d’aquestes obres a sigut de 358.510,72 €.

 

Per altra banda s’ha efectuat també la remodelació dels rentadors. L’obra ha contemplat l’arranjament de tota l’estructura, el tancament de les obertures inclòs la part que quedava oberta de la teulada, de tal manera que l’espai interior queda totalment tancat i protegit. De moment s’ha començat a ornamentar-lo amb plantes que han cedit diversos veïns als quals agraïm la seva col·laboració.

El cost de l’obra dels rentadors ha sigut de 63.068,69 €.

Es evident que aquesta legislatura ha estat marcada per la  crisi econòmica que ha afectat profundament el país i d’una manera molt especial a l’administració. Com a conseqüència d’aquesta crisi econòmica s’han reduït sensiblement les aportacions de les administracions tant de l’Estat com de la Generalitat als Ajuntaments i de manera molt especial s’han endarrerit dràsticament els pagaments.

Tot i això les inversions realitzades han estat per un total de 421.579,41 € o el que es el mateix 70.144.911.- Pts. Inversions que estan totalment pagades i liquidades.

PROJECTES APROVATS PER L’ANY 2015

En quan a les obres previstes de manera més immediata i que conten ja amb el projecte i el finançament aprovat,  tenim pel mes de maig d’aquest any 2015  les obres de l’estació de transferència que consisteixen en la construcció d’uns molls de carrega i descarrega on aniran ubicats els contenidors dels voluminosos i de la runa.

La ubicació es a la finca que temps enrere va adquirir l’Ajuntament, a la partida de l’avenc, al costat de la carretera de Marçà. Aquesta instal·lació anirà tancada a fi de tenir un major control dels abocaments que si facin.

El cost d’aquesta obra es de 113.559,14 €.

També per realitzar durant l’any 2015 hi ha el revestiment del mur del sindicat amb un pressupost de 23.500,- € i el canvi de les faroles antigues que queden, de vapor  de mercuri, per les noves de llum halogen de baix consum, amb un pressupost de 52.600,- €.

BROSSA

El cost de la recollida de la brossa cada dia es més car, sobre tot el del rebuig. Es molt important que per evitar haver de pujar la taxa corresponent, fem una bona selecció de totes les fraccions, de manera molt especial les de orgànica i rebuig. Hem de valorar que el cost de la recollida del rebuig (contenidors verds) es el doble que el de la recollida de l’orgànica, per tant si evitem tirar als contenidors verds les fraccions que no corresponen (orgànica, paper, plàstics, vidre, etc) contribuirem a evitar la pujada d’aquesta taxa.

 

DEPURADORA

Durant l’any 2014 s’ha fet la portada de la llum a la nova depuradora que era l’únic que faltava per posar-la en funcionament. Segons ens informa l’ACA la seva posta en marxa es prevista pel primer semestre d’aquest any 2015.

 

GAS

L’Ajuntament ha arribat a un acord amb Repsol gas per tal de complementar una oferta conjunta per noves altes en el servei de subministrament del gas. Des de el dia  20 de març i fins al 31 de desembre de 2015 queda anul·lada la taxa de l’ajuntament per noves altes i Repsol Gas tampoc cobrarà la quota de connexió ni la instal·lació interior de la vivenda fins a 15 mts. de tal manera que les altes que es produeixin en aquestes dates poden sortir a un cost de 0 €.

Qui estigui interessat pot posar-se en contacte amb secretaria de l’Ajuntament.

ACTIVITATS

Entre les diverses activitats previstes de manera mes immediata hi ha el pas de la Volta Ciclista a Catalunya el dissabte 28 de març entre 2/4 de 4 i 2/4 de 5 de la tarda. Els ciclistes vindran provinents de Marçà i passaran en direcció a Colldejou-Montroig.

AGRAÏMENT

Finalment volem manifestar el nostre agraïment a tots el veïns que durant aquests 4 anys ens heu fet arribar les vostres sugerencies, queixes i iniciatives, que heu acceptat amb comprensió les molèsties que per obres o imprevistos hagin pogut sorgir i que en definitiva heu participat activament en la vida del nostre poble.

Volem també demanar-vos disculpes pels errors que sens dubte hi hauran hagut en la gestió del dia a  dia i per tot allò que no hem sabut detectar o valorar adequadament.

La col·laboració i participació de tots vosaltres és necessària per tirar el poble endavant i us animem a que seguiu aportant aquesta col·laboració durant els propers anys, independentment de qui formi part de l’equip de govern del nostre Ajuntament.

 

La Torre de Fontaubella, març de 2015