L'ajuntament informa 7

CASA DE LA VILA

 

L’AJUNTAMENT INFORMA - 7

 


Un cop acabat l’estiu ens enfilem ja cap a la part final de l’any i es hora de fer un petit balanç de la gestió municipal durant aquest 2005 i al mateix temps veure quins són els principals projectes pel 2006.

 

URBANISME

 

CARRERS I OBRES


Durant aquest any 2005, s’han enllestit obres per un valor total de 138.500,- € d’entre les que cal destacar la primera fase de remodelació del Sindicat. Disposem ara d’un sala polivalent en la que ja s’hi han celebrat diverses exposicions i que està preparada per dur-hi a terme les activitats culturals, socials, artístiques, etc. que la seva capacitat i el seu equipament ens permeten.


També s’ha dut a terme la renovació total de la teulada de “l’Hogar Rural” que es trobava en un estat de conservació molt deficient amb evident perill d’ensorrament.


Per altra banda, amb la col·laboració de l’ACA (Agencia Catalana de l’Aigua) s’ha efectuat la neteja de tot el tram del barranc de “les Castellanes” que travessa el poble, des de el Sindicat fins al “Salt”. Amb aquesta actuació a part de l’efecte estètic de la neteja, ja de per si prou important, es facilita el pas de l’aigua i es preveuen per tant possibles conseqüències en cas d’una forta barrancada.


XARXA DE SUBMINISTRAMENT DE GAS


En el transcurs d’aquest any 2005 s’han enllestit les instal·lacions que mancaven per poder posar en marxa el servei de gas canalitzat. El creuament de la carretera, la instal·lació de dos dipòsits a l’estació d’emmagatzematge i la connexió d’aquestes instal·lacions a la xarxa general han estat bàsicament les actuacions dutes a terme. Un cop comprovat el perfecte funcionament de tot el complexe i tramitats els permisos corresponents, els subministrament de gas a les cases començarà aquest mateix mes de novembre.

 

 

ENLLUMENAT PÚBLIC


Durant els mesos d’octubre i novembre, s’ha fet també una actuació en l’enllumenat públic que ha consistit en la renovació de tots els mecanismes de control i protecció, la revisió de tota la xarxa, i la instal·lació d’un mecanisme que permet baixar la intensitat a partir de les 12 de la nit, el que representa un important estalvi, permetent al mateix temps mantenir una il·luminació adequada en les hores en que els carrers estan menys transitats.


PLAQUES CARRERS


Durant la primera setmana d’agost s’han posat totes les plaques amb els noms dels carrers que encara mancaven així com també els números de les cases.


Recordem a tots el veïns dels carrers en que s’ha fet aquesta actuació, que passin, els que encara no ho hagin fet, per l’Ajuntament a fi de fer efectius els 3 € de la placa del nº de cada casa.


Els carrers en els que s’han col·locat plaques i nº son els següents:


C. de Les Flors C. dels Horts C. dels Esports C. Sant Antoni C. Sant Isidre

C. Països Catalans C. del Sindicat C. Camí de l’Argentera

 

MEDI AMBIENT

 

ÀREA DE LLEURE


També la 3ª fase de l’àrea de lleure “La Plana” ha estat enllestida aquest estiu amb la construcció d’uns lavabos, la neteja a fons de tota l’àrea i la col·locació de tanques, completant-se així el tancament de tot el perímetre, un accés fàcil a tota la zona i una mes còmoda utilització de tota l’àrea.


BANYERA ANDRÒMINES


Hem de recordar, una vegada més, que a la banyera de les andròmines, només s’hi poden tirar mobles, electrodomèstics i en general tots els estris que formin part del mobiliari d’una casa però EN CAP CAS S’HI PODEN TIRAR RESTES DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ. Lamentablement observen que, sovint, aquesta norma no es respecta i trobem en aquesta banyera tot tipus de runa provinent de les obres que es fan, des de viguetes de ciment o queirats de fusta fins a lavabos, banyeres o simplement la runa d’una paret que s’ha tirat a terra.


Això ens obliga a buidar la banyera d’aquests materials, amb la consegüent despesa per l’Ajuntament o en cas que no es buidi i l’empresa encarregada de la recollida s’ho vulgui endur, encareix molt la factura que hem de pagar entre tots.


Per tant recordem que les restes de construcció s’han de llençar al “Toll Negre”, on hi havia l’antic abocador de la brossa. En cas d’observar nous incompliments, aquest Ajuntament aplicarà les sancions que la llei contempla per aquests casos.


DEIXALLERIA COMARCAL


A la carretera de Falset a Porrera Km. 0,1 es troba ubicada la deixalleria Comarcal del Priorat. Aquesta deixalleria s’ha posat en funcionament recentment, està al servei de tots els pobles de la comarca i s’hi poden portar tot tipus de residus de MANERA TOTALMENT GRATUÏTA. Adjuntem un fulletó informatiu sobre el funcionament d’aquesta deixalleria i dels diferents tipus de residus que si poden dipositar.


Tot i que, de manera gradual, tots el residus que no siguin paper/cartró, vidre, plàstics,

i brossa domèstica s’hauran de portar a la deixalleria, raó per la que s’està estudiant un sistema de recollida per cada un dels pobles de la comarca, mentre aquest sistema no es posi en marxa, si que es convenient que a partir ja d’aquesta data, fem el possible per fer ús de la dexalleria quan tinguem mobles, electrodomèstics, etc. per llençar. D’una manera molt especial es recomana portar-hi les neveres (pel seu contingut de CFC), els envasos d’insecticides i herbicides, les restes d’olis vegetals usats a la cuina i els olis minerals provinents de motors de vehicles.


Si teniu dubtes o per mes informació, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament o podeu trucar al tel. 620 19 65 11 i us atendrà el Sr. Josep, encarregat de la deixalleria.


ANIMALS DE COMPANYIA


La Llei 22/2003 aprovada pel Parlament de Catalunya el 4 de juliol de 2003, estableix la obligatorietat de censar en el municipi de residència del propietari, tots els gossos i gats en el termini de 30 dies des de la data de naixement o d’adquisició.


La inscripció en aquest registre permet, entre d’altres, una més fàcil localització d’aquests animals en cas de pèrdua, ja que al estar integrats tots els municipis de Catalunya, la introducció de les dades d’identificació dels animals permet localitzar fàcilment els seus propietaris.


Per poder introduir i actualitzar les dades en el nou Registre Informàtic Municipal d’Animals de Companyia, integrat en el Registre General d’Animals de Companyia de Catalunya, tots els propietaris d’animals, estiguin o no registrats, han de passar per les oficines de l’Ajuntament portant les dades de l’animal.

 

SERVEIS SOCIALS


En l’últim Ple d’aquest Ajuntament, celebrat el passat dia 10 de setembre es va manifestar per part dels veïns el descontentament pel deficient estat de l’estació de RENFE i molt especialment per la falta d’una sala d’espera en condicions i una adequada il·luminació de les andanes. Atenent doncs, a aquesta més que justificada petició, s’ha redactat un escrit dirigit a la direcció de RENFE sol·licitant l’arranjament d’aquestes deficiències.


Tots el veïns que vulgueu donar suport a aquesta petició podeu passar per la Casa de la Vila fins el dia 10 de desembre a signar el mencionat escrit. A partir d’aquest data trametrem la petició amb totes les signatures recollides a la direcció de RENFE.


AIGUA FONTS


Les pluges del mes de setembre i octubre han permès que des de el passat dia 26 de setembre ens subministrem exclusivament de l’aigua de les fonts amb el que això representa de millora en la qualitat de l’aigua i estalvi d’energia.


PAGINA WEB


El dia 1 de maig d’aquest any es va inaugurar la nova pàgina Web de l’Ajuntament. Hi podeu accedir a través de l’adreça: www.torredefontaubella.oasi.org. A través de l’antiga adreça www.tfontaubella.altanet.org també sereu adreçats a la pàgina actual. Tot i que encara hi han alguns apartats per completar hi trobareu informació dels orígens, la historia, les festes del nostre poble i també els horaris de secretaria, metge, infermera, etc. També hi podeu trobar itineraris per carretera i horaris de trens per accedir a la Torre.


Tanmateix la pàgina conté també un espai titulat “Ajudans a millorar” en el que agrairíem ens feu arribar totes les idees, sugerencies i propostes que ens vulgueu fer per tal de potenciar la imatge i la informació sobre el nostre poble.

 

PROJECTES PER L’ANY 2006


CULTURA JOVENTUT I ESPORTS


Han estat ja adjudicades les obres de la primera fase de remodelació de “l’Hogar Rural” que de fet, començaran a finals d’aquest any 2005. Aquestes obres consistiran bàsicament en el reforç del forjat del segon pis, l’obertura d’una porta per la façana lateral que permetrà un accés directe a les plantes i la pavimentació i millora de l’accés del pati posterior a fi de facilitar un millor servei de la botiga.


Amb aquesta actuació, que consolida l’estructura, es podrà obrir la primera planta, que tradicionalment havia estat, i ha de continuar sent, un espai al servei dels joves. Encara que de moment no disposem de massa equipament confiem que amb el temps es podrà anar dotant dels mitjans necessaris per fer d’aquesta sala un lloc per poder-hi realitzar activitats de lleure, formació, culturals, etc.


URBANISME


També han estat adjudicades les obres del Camí de l’Argentera que començaran a principis del 2006 i que han de renovar les xarxes de subministraments bàsics d’aquesta zona, instal·lar enllumenat, enjardinar-la i efectuar el creuament de la carretera de tots el serveis. S’aconseguirà així assegurar un funcionament adequat d’aquests serveis que actualment són molt precaris.


Per altra banda és previst que durant el 2006 s’iniciïn les obres de remodelació al carrer de les Flors. Donades les característiques d’aquest carrer, amb molta amplada i per tant també molta superfície de pavimentació, l’existència del túnel del barranc dels Horts, que obligarà a la instal·lació d’una doble xarxa de clavegueram etc. els costos son molt elevats i obligarà a realitzar les obres en diverses fases.


El projecte de la primera fase que contempla la zona compresa entre els rentadors fins a l’alçada del nº 6 (Cala Xima) i una part del carrer dels esports inclosa (des de els gronxadors fins a la piscina), està a disposició de tots els veïns que vulguin examinar-lo a les oficines de la Casa de la Vila.

 

MEDI AMBIENT


Tenim aprovat un ajut de la Diputació per dur a terme la quarta fase de l’àrea de lleure. En aquesta fase es previst pavimentar amb formigó color terra, la forta pendent d’accés, millorar la funcionalitat de la barbacoa amb un nou paviment i també la seva seguretat amb la construcció d’una coberta amb mataguspires. També es previst instal·lar-hi un parc infantil.


IINFORMACIÓ D’ÚLTIMA HORA


Ens han informat des del Consell del Comarcal del Priorat (14/11/2005) que a partir del dimecres 16 de novembre, l’horari de sortida des de la Torre del BUS ESCOLAR serà a les 8.25 del matí.

 

PETITS APUNTS SOBRE L’HISTORIA DEL NOSTRE POBLE


Seguint amb la dinàmica iniciada en l’anterior comunicació, adjuntem tot seguit un comentari sobre l’aigua i la “Font del Noguer”


L’AIGUA


L’aigua ha estat sempre un bé molt apreciat i escàs. Sovint llegim als diaris, veiem a la

T.V., sentim per la radio, noticies relacionades amb l’aigua. Tant pot ser perquè als pantans queden poques reserves i no s’albira que vulgui ploure i possiblement ens veurem abocats a restriccions com pot ser que per solucionar el problema de la falta d’aigua un govern decideixi fer un transvasament, i al cap d’un temps que un altre govern acordi que el transvasament no s’ha de fer. A les trobades que la gent de comarques fa, generalment un cop per setmana, el dia de mercat, sovint ens assabentem que uns pagesos s’han discutit perquè tots volien regar a la vegada i no hi havia prou aigua per a tots.


Es celebra el dia mundial de l’aigua per conscienciar els infants i també els adults de la importància de fer un ús racional d’aquest element. L’aigua no s’ha de malgastar. N’hi ha poca i ens és imprescindible per la vida de les persones, animals i plantes i en conseqüència per la vida del planeta en que vivim.


Aquest problema no és nou. De sempre l’home s’hagué d’esforçar per disposar d’aigua potable. L’home primitiu, havia de saber no solament caçar sinó que estava obligat a no allunyar-se o a saber localitzar els llocs on podria trobar aigua. Amb el temps, a mesura que es va fer sedentari, va situar els seus assentaments prop d’un lloc on tingués al seu abast aquest apreciat element.


Mes tard, amb el desenvolupament de l’agricultura, el consum d’aigua va augmentar i no es d’estranyar que hi haguessin disputes cada cop més sovint per poder utilitzar-la.

Algunes d’aquestes disputes s’han prolongat fins avui i sembla que així seguiran molt de temps.


Reconforta pensar però que algunes comunitats, van prendre consciencia, ja molt aviat, de la necessitat de regular el consum de l’aigua de que disposaven, establir unes normes d’ús i evitar així disputes innecessàries.


La gent de La Torre de Fontaubella podem estar orgullosos de que els nostres avantpassats van tenir la visió clara de la necessitat de regular l’ús de la poca aigua de que el nostre terme sempre ha disposat


Això ho podem constatar en el document del qual avui adjuntem copia de l’original i la transcripció del mateix, en el que fa més de 150 anys, els nostres besavis, encara que alguns no haguessin tingut l’oportunitat d’aprendre de lletra, si que van demostrar tenir les idees molt clares i una gran visió de futur establint les normes d’ús de l’aigua de la Font del Noguer de la qual es regaven i avui en dia encara es reguen, seguin les normes per ells establertes, la majoria dels horts de la vila.


Es un exemple de que les comunitats, els pobles, encara que petits i amb pocs recursos, si saben organitzar-se poden prosperar i ser a més uns avançats al seu temps. Els torretans be que ho hem demostrat en multitud d’ocasions al llarg de la petita historia del nostre poble com varem veure en l’acord per construir una nova església, ho veiem avui en aquest document i ho anirem veien en posteriors comunicacions.

 

“En la villa de Falset a los once días del mes de julio del año 1848, ante mi el escribano y testigos infrascritos comparecieron los señores Juan Sabaté, alcalde, Jaime Rofes y Escoda, llamado Jaumet, regidor, y Jaime Escoda y Rofes, procurador síndico, únicos individuos que componen al día el Ayuntamiento del pueblo de la Torre de Fontaubella, provincia de Tarragona, obrando como tales en representación del común y universidad de dicho pueblo y también en nombre propio y como interesados al infrascrito efecto José Mas y Bru, Juan Rofes y Macip, llamado Roigé, Francisco Rofes y Mestre, José Rofes y Cabré, llamado Marquet, Juan Escoda y Crusat, llamado Felip, Juan Rofes y Sancho llamado Vicent, Juan Sabaté y Nebot, José Rofes y Llorens llamado Cabret, José Rofes y Llorens apodado Miguel, Juan Sancho y Rué nombrado Motarro, Juan Sancho y Barceló, Jaime Sancho y Perpiñá llamado Motarro, Salvador Sancho y Rofes, Jaime Rofes y Pelejá por apodo Flanxo, parcero y en representación de los herederos de Jaime Sancho, Pere Jaume, José Rofes y Rofes (a) Pó, Francisco Ciurana y Nolla, éste también como parcero de Pedro Pelejá y Nogués llamado Biló, Juan Rofes y Sangenís, y José Rofes y Rofes (a) Pep, vecinos todos de dicho pueblo de la Torre de Fontau-


-bella y digeron. Que por cuanto sobre el antiguo repartimiento de la agua de la fuente del Nogué que nace en la pieza de tierra de Salvador Sancho y Rofes, sita en el término del mismo pueblo y partida llamada dels Clots, se habían introducido desórdenes y arbitrariedades, siendo frecuentes las disputas que ocurrían entre los interesados o que tienen derecho a regar su huerto de la antedicha agua, causándose además notable perjuicio al vecindario de dicha población, por no dejarse pasar al abrevadero el agua suficiente para su consumo. A fin pues de evitar dichos perjuicios, desórdenes y arbitrariedades después de reunidos los interesados y discutido amistosamente las horas de agua que deberán señalarse a cada uno de los habientes, derecho y demás arreglo que convendría practicar para la mayor utilidad del común y de los particulares interesados al riego, unánimamente han acordado todos los arriba relatados otorgantes en el reparto de agua y pactos estipulados para su exacta observancia en la forma que sigue:

Repartimiento de agua

Primeramente, a los herederos de Jaime Sancho (a) Pere Jaume, se les señalan 14 horas de agua cada semana. A saber, desde las siete de la tarde del domingo hasta las nueve de la mañana del lunes.

Ytem, a José Mas y Bru, siete horas, desde las 9 horas de la mañana a las 4 de la tarde del mismo lunes.

Ytem, a


Juan Rofes y Macip (a) Roigé, 14 horas de las 4 de dicha tarde del lunes a las seis de la mañana del martes.

Ytem, a Francisco Rofes y Mestre, 7 horas, de las 6 de la mañana del martes a la una de la tarde del mismo martes.

Ytem, a José Rofes y Cabré (a) Marquet, 7 horas de la una de la tarde del martes a las 8 de la noche del mismo martes.

Ytem, a Jaime Escoda y Rofes, diez horas y media de las 8 de la noche del martes a las 6 y media de la mañana del miércoles.

Ytem, a Juan Sancho y Barceló (a) Eulari, 7 horas, de las 6 y media de dicha mañana del miércoles a la una y media de la tarde del mismo miércoles.

Ytem, a Juan Escoda y Crusat (a) Felip, tres horas y media, de la una y media de la tarde de dicho miércoles a las cinco de la tarde del mismo.

Ytem, a Jaime Sancho y Perpiñá (a) Motarro, tres horas y media, de las cinco de la tarde de dicho miércoles a las 8 y media de la noche del mismo miércoles.

Ytem, a Pedro Pelejá y Nogués (a) Biló, diez horas y media, de las 8 y media de la noche del miércoles a las 7 de la mañana del jueves.

Ytem, a Juan Sabaté y Rofes (a) Jan, 7 horas, de las 7


De la mañana del jueves a las dos de la tarde del mismo jueves.

Ytem, a Juan Rofes y Sangenís (a) Molá, 7 horas, de las dos a las 9 de la tarde de dicho jueves.

Ytem, a Jaime Rofes y Escoda llamado Jaumet, 14 horas, de las 9 de la noche del jueves a las once de la mañana del viernes.

Ytem, a Juan Rofes y Sancho (a) Vicent, 10 horas, de las once de la mañana a las 9 de la noche de dicho viernes.

Ytem, a Juan Sabaté y Nebot (a) Baté, 14 horas, de las 9 de la noche de dicho viernes a las once de la mañana del sábado.

Ytem, a José Rofes y Llorens (a) Cabret, dos horas y media, de las once de la mañana a la una y media de la tarde de dicho sábado.

Ytem, a Francisco Ciurana (a) Mano, media hora, de la una y media a las dos de la tarde del mismo sábado.

Ytem, a José Rofes y Llorens (a) Miguel, dos horas, de las dos a las 4 de la tarde de dicho sábado.

Ytem, a José Rofes y Rofes (a) Pó, dos horas, de las 4 a las 6 de la tarde de dicho sábado.

Ytem, a Juan Escoda y Sancho, una hora, de las 6 a las 7 de la tarde del sábado.

Ytem, a Juan Sancho y Rué a Motarro, 14 horas, de las 7 de la tarde del sábado a las 9 de la mañana del domingo.

Ytem, a Salvador Sancho y Rofes, tres ho-


-ras de las 9 de la mañana del domingo a las doce de la misma.

Y, finalmente, a José Rofes y Rofes (a) Pep, 7 horas, de las 12 de la mañana a las 7 de la tarde de dicho domingo.

Pactos

1º. Se impone la pena de una libra de cera al que tomara el agua del otro, si es de día, y doble pena siendo de noche, cual cera se entregará a la secristía de dicho pueblo y esto sin perjuicio de dejar el agua a favor del a quién corresponde. En caso de reincidencia será duplicada la pena y el que en un mismo año la quitase o tomase siendo de otro por tercera vez, quedará privado de las horas de agua a él señaladas en todo aquel año. Sirviéndose su agua para el común, dirigiéndola a la balsa y abrevadero.

2º. A fin de que la población pueda abrevar los animales con toda comodidad y esté bien servida, deberán los herederos de Jaime Sancho, Juan Rofes y Macip, (a) Roigé, Jaime Escoda y Rofes, Pedro Pelejá y Nogués (a) Biló, Jaime Rofes y Escoda (a) Jaumet, Juan Sabaté y Nebot y Juan Sancho y Rué llamado Motarro, llenar de agua respectivamente dicho abrevadero en la mañana del día que les quede asignada, y José Mas y


Bru, Francisco Rofes y Mestre, José Rofes y Cabré, Juan Sancho y Barceló, Juan Sabaté y Rofes, Juan Rofes y Sangenís, José Rofes y Rofes (a) Pep, deberán antes de empezar a regar, conducir el agua del abrevadero a lo menos hasta que llegue a él, y lo mismo practicarán Juan Escoda y Crusat llamado Felip y Jaime Sancho y Perpiñá dicho Motarro, entre los dos, esto es uno cada siete días empezando Juan la una semana y siguiendo Jaime en la otra, debiendo cumplirlo todos bajo la misma pena impuesta en el capítulo 1º. Y Juan Rofes y Sancho (a) Vicent por pacto expreso se ha convenido en que no quede obligado a conducir el agua al abrevadero, a no ser que en el presente año se fabricase entre todos una balsa en el mismo lugar, en donde nace dicha agua y en este caso será de su obligación el dirigir el agua a dicho abrevadero como los últimos y un poco más, en razón de que aquellos sólo tienen señaladas 7 horas de agua y dicho Juan Rofes diez horas. Y que bajo la misma pena deberán todos después de haber regado, dejar dirigida libremente el agua al abrevadero.

3º Que en el caso de que hayan de pagarse censos por la referida agua, será a cargo y expensas de todos los que se utilizarán de ella, a proporción de las horas de agua señalada y con la misma proporción deberán contribuir, en caso de hacerse alguna mejora de cuales-


-quier especie, con tal que fuese comuna y provechosa a todos los que [en blanc].

4º. Que al efecto de que todo cuanto va relatado tenga exacto cumplimiento, queda comisionado el Sr. Alcalde que al día es, sucesivamente será de dicha Torre de Fontaubella, pero si este por cualquier causa se presentase omiso o apático en la ejecución a conocimiento de la mayoría de los interesados, podrá esta elegir en su lugar otro comisionado quién tendrá las mismas facultades y poder para hacerlo cumplir, con la obligación de parte de todos los interesados de ayudarle y defenderle en todo cuanto convenga y necesario sea sobre el particular.

Y bien enterados de todo cuanto va expresado, prometieron dichos interesados, cada uno por lo así tocante y el ayuntamiento en representación del común y universidad guardarlo, cumplirlo y observarlo sin dilación ni escusa alguna, con el acostumbrado salario de procurador, restitución y inmienda de daños y costas, intrínseca y extrínseca, que se causen y sigan. Y a la primera obligaron e hipotecaron todos sus respectivos bienes y también los del común por lo perteneciente a la corporación municipal, muebles y sitios habidos y por haber, con renuncia de leyes y derechos necesaria. Roborándolo con juramento que prestaron


A Dios Nuestro Señor, en la debida forma. Así lo otorgaron siendo presentes por testigos Juan Cándido Pascó, hacendado, y Buenaventura Pascó, practicante en notaría, vecinos de esta villa. Y de los otorgantes conocidos de mi el escribano a quienes advertí lo relativo a hipotecas Juan Sabaté, José Rofes, Jaime Rofes y Escoda y José Rofes y Rofes, lo firmaron y por todos los demás que dijeron no saber escribir lo hizo de su voluntad uno de los testigos. = Juan Sabaté = José Rofes = Jayme Rofes y Escoda = Joseph Rofes y Rofes = Juan Cándico Pascó, testigo.

Ante mi = Pablo Amigó, escribano = Oficina del derecho de hipotecas = Sin paga del derecho, se registró al folio 23 de la libreta provisional y se tomó razón al folio 131 del libro de contaduría. Falset, 18 julio de 1848.

Mariano Thomás, escribano = Derechos y papel 11 reales seis maravedíes = Es conforme al registro de hipotecas continuado en la primera copia. Doy fé = Pablo Amigó, escribano”.
 

La Torre de Fontaubella, febrer 2006