L'Ajuntament Informa 19

CASA DE LA VILA
L’AJUNTAMENT INFORMA 19


Seguint amb la dinàmica de les altres comunicacions periòdiques actualitzem la informació sobre els diferents temes del municipi.
ESTACIÓ DE TRANSFERÈNCIA
Durant els últims mesos s’ha portat a terme la construcció de l’estació de transferència ubicada al costat de la carretera de Marçà a l’entrada del camí de l’avenc. En aquest lloc hi han els contenidors de voluminosos (andròmines) i runa de la construcció. Com ja varem informar en el moment de la posta en marxa d’aquesta estació de transferència, per accedir-hi a abocar-hi qualsevol objecte o runa s’ha de contactar amb l’Ajuntament a fi de coordinar-ho amb l’empleat municipal. Mantenir tancat l’accés a aquesta instal·lació, esperem que ens permetrà evitar abocaments incontrolats que, sens dubte, encaririen el cost d’aquest servei.
MUR DEL SINDICAT
També recentment s’ha efectuat el revestiment, amb pedra del país, del mur del sindicat. Amb aquesta obra s’ha enllestit el projecte de remodelació del Sindicat de tal manera que tant l’interior com la plaça s’han arranjat, s’han adequat a les noves funcions i han quedat perfectament integrats.
DEPURADORA
Un cop superats tots els entrebancs en que s’ha trobat l’ACA, finalment l’última setmana del mes de març proppassat es va posar en marxa la nova depuradora. Amb el funcionament d’aquesta instal·lació els abocaments de les aigües residuals al barranc seran molt més nets i evitarem també les males olors que sobre tot a l’estiu, en determinats dies es deixaven sentir des del toll negre.
FONTS
Recentment s’han renovat les canonades de la Font del Guertxo, a la Coma Joana, per tal d’aprofitar al màxim les aigües d’aquesta font que subministra una bona part del cabdal de l’aigua potable que consumim.
ENLLUMENAT PÚBLIC
S’ha enllestit la substitució de les faroles antigues de vapor de mercuri i vapor de sodi per les actuals, amb un disseny mes adient a la tipologia rural i amb el sistema d’halogenus metàlicus que redueix el consum a una tercera part de l’anterior. Disposem ara, de més punts de llum, i tot a les pujades successives en el cost de l’electricitat que s’han produït últimament, hem reduït els costos en aquest apartat.
També s’han instal·lat faroles alimentades per energia solar a l’era i a l’Àrea de lleure de tal manera que tenim aquests llocs perfectament il·luminats i a un cost de 0 €.
CAMINS
Amb la col·laboració de la Diputació s’ha fet la brossa de les vores dels camins del Forn Teuler i de Fontesaubelles. Amb aquesta actuació s’ha millorat sensiblement l’accés a aquestes partides del terme.
ANIMALS DOMÈSTICS
Recordem que és obligatori censar els animals domèstics i de manera especial els gossos. Han d’estar inscrits al registre d’animals de companyia de
l’Ajuntament amb especificació del xip, que han de portar tots ells. També s’ha de tenir al corrent el carnet sanitari en el que han de constar les vacunacions que porta l’animal.
Els Agents Rurals són el cos de l’administració que s’encarrega de revisar que es compleixin les normes establertes i als que l’Ajuntament pot encarregar en qualsevol moment efectuar les inspeccions que calguin.
Per altra banda recordem que els gossos s’han de portar lligats pel carrer, no es pot deixar que vagin solts. També que es obligat recollir els excrements. Seran sancionats els propietaris dels gossos que permetin defecar els seus animals al carrer i no ho recullin.
VEHICLES
Com a mesura de seguretat i sobre tot de cara a l’estiu, en que hi ha molts nens jugant pels carrers, recordem que s’ha d’extremar la precaució al circular per dins del poble i no sobrepassar la velocitat de 30 Km/h.
També recordem que no es permès rentar cotxes al carrer, a tal efecte hi ha un lloc al costat dels rentadors on hi ha un punt d’aigua i que està habilitat per poder rentar-hi els vehicles.
CEMENTIRI
Recentment s’ha canviat la tanca de la porta del cementiri amb la finalitat de que pugi romandre obert a tot hora tots els dies de la setmana. Només cal despassar el forrellat per accedir-hi. Us preguem que un cop sortiu torneu a tancar la porta i passar el forrellat.
PROJECTES PER AL 2016
Aquest any 2016 es previst efectuar la renovació dels serveis i nova pavimentació del carrer Sant Antoni. Aquesta obra te un pressupost de 88.553,85 €.
Un cop executada, quedaran renovades totalment totes les xarxes de subministrament dels diversos serveis a tot el poble. A part de disposar doncs, de unes conduccions d’aigua, clavegueram, etc. en perfecte estat de funcionament,
el soterrament de les diverses línees d’electricitat, telefonia, enllumenat públic, antena TV. etc. hauran permès millorar substancialment la imatge del poble.
CURSA DE MUNTANYA
Aquest any 2016 es compleixen 10 anys de la cursa de muntanya, que cada 11 de setembre organitza l’Ajuntament de Falset.
Amb la finalitat d’ampliar l’abast d’aquesta prova, aquest any el recorregut serà molt més ampli i inclourà el pas pel terme de La Torre de Fontaubella amb pujada a la Mola.
Concretament els participants vindran pel camí de Falset, passaran pel camí del Forn Teuler, camí de l’obaga, Pla de la Femada, camí de Fontaubella, camí de la Canal Fosca i pujada a la Mola. D’aquí baixaran al Coll del Guix, pujaran a la Miranda de Llaberia, tornaran pels revolts i des de el camí de Massanes passant pel Coll de la Torniola vindran fins al Pla de la Femada novament i pel camí de l’obaga i del Forn Teuler tornaran cap al camí de Falset i el Coll de l’Eudalda.
Hi haurà un punt d’avituallament al començament del camí de la Canal Fosca. Si alguna persona vol col·laborar per estar al punt d’avituallament o en alguna de les cruïlles podeu posar-vos en contacte amb els organitzadors a l’ajuntament de Falset, Tel. 977 83 00 57
Qui vulgui participar en la cursa tingueu present que per raons d’organització la participació es limitada i per tant cal inscriure’s amb temps suficient.
Estem ja a les portes de l’estiu i es moment d’extremar les mesures de seguretat de cara a la prevenció de possibles incendis forestals. En el cas de veure fum o qualsevol indici d’incendi al bosc no dubteu de trucar immediatament al 112 o als bombers de Falset al Tel. 977 83 00 80.
Desitgem de totes maneres que tinguem un estiu tranquil i que tots, petits i grans, puguem gaudir d’unes bones vacances.
 

La Torre de Fontaubella, juny de 2016